เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งโดยผู้ค้าที่เริ่มการค้าหุ้นออนไลน์ <<จากศูนย์>> โดยไม่ต้องอาศัยความรู้หรือบทเรียนจากที่อื่น วัตถุประสงค์หลักของชั้นเรียนนี้คือการช่วยให้ผู้เริ่มต้นค้า สามารถเริ่มต้นการค้าออนไลน์ได้โดยไม่ต้องขาดทุนต้นทุนที่ลงไปครั้งแรกมากนัก

ด้วยเครื่องมือด้านการศึกษา (สัมนาทางเว๊บ, บทเรียนติวเตอร์, กลยุทธการค้าแบบ วีไอพี) สำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชม e-szczytno.eu จะให้คุณได้รับทราบเครื่องมือการค้าออนไลน์ทั้งหมด เพื่อความสำเร็จในการค้าในตลาดเงินแห่งนี้!