WYŻSZA SZKOŁA POLICJI

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

tel. 0 89 621 5900, MSWiA 733 5900, fax (0-89) 621 5124

www.wspol.edu.pl, e-mail:wspol@wspol.edu.pl

Wyższa Szkoła Policji jest jedyną tego typu placówką w Polsce z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu kadr kierowniczych Policji oraz wysokiej klasy samodzielnych specjalistów – oficerów. Szkoła jest głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym Policji w dziedzinach i dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i porządku publicznym. Realizowane jest tu kształcenie i doskonalenie zawodowe policjantów, a także innych służb państwowych.

 

 Wyższa Szkoła Policji od 2006 r. oferuje także możliwość studiów dla osób cywilnych. Studia I i II stopnia (licencjat i magisterium) na kierunkach Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne, adresowane są do wszystkich maturzystów oraz osób już posiadających licencjat, a chcących uzupełnić swoje wykształcenie o II stopień. Studia odbywają się zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Podczas nauki studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk prawnych, kryminologii nauk humanistycznych i społecznych oraz przedmiotów typowo zawodowych.

WSPol. jest organizatorem licznych i cieszących się powodzeniem konferencji naukowych, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.

 

WSPol. posiada unikatowe w skali kraju zaplecze dydaktyczne obejmujące liczne specjalistyczne pracownie, bogato wyposażone sale symulacyjne, obiekty sportowe, basen, aulę.


Studia dla OSÓB CYWILNYCH w WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE
w roku akademickim 2009/2010:

 

I stopnia (licencjat) na kierunkach:

- „Bezpieczeństwo wewnętrzne” (stacjonarne i niestacjonarne)

- „Administracja” (stacjonarne i niestacjonarne)

II stopnia (magisterium) na kierunkach:

- „Bezpieczeństwo wewnętrzne” (stacjonarne i niestacjonarne)
Podyplomowe w zakresie:

- bezpieczeństwa i zapobiegania przemocy w placówkach oświatowych,

- bezpieczeństwa społeczności lokalnych,

- zarządzania kryzysowego,

- problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu,

- zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

Szczegółowe informacje: http://www.wspol.edu.pl/rekrutacja/ lub pod numerami telefonów (089) 621 5436, (089) 621 5112.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanał ze Szczytna
Kanał YouTube ze Szczytna
 
 

 

 

SZUKAJ

Czytnik newsów miasta Szczytno  (c) Copyright by Urząd Miejski w Szczytnie 

Portal wykonano w ramach realizacji projektu 

"e-Szczytno - Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego .."

współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.